Thuismonnik

Op zoek naar de monnik in mijzelf

Pouwel


Pouwel2-Patrick-Ruiter Ik ben in 1958 geboren in Groningen. Opgegroeid met een jongere zus in een niet-religieus gezin kwam ik tijdens mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde voor het eerste uitgebreider met religie in aanraking. Ik specialiseerde mij in de middeleeuwen en ben afgestudeerd op een Middelnederlandse ridderroman (Seghelijn van Jherusalem), waarin de hoofdpersoon onder andere de werktuigen van Christus' lijden verovert op de heidenen. Ik heb een lange persoonlijke zoektocht gehad, maar pas sinds mijn eerste bezoek aan een klooster in 1995 ben ik mij gaan verdiepen in de betekenis van het christelijke geloof voor mijzelf.

Sinds dit bezoek aan het moederklooster van de Benedictijnen in Nederland (de inmiddels gesloten St. Paulusabdij in Oosterhout) heb ik veel kloosters bezocht. Kloosterspiritualiteit is voor mij een belangrijke bron van inspiratie, zoals ook wel blijkt uit het bestaan van deze website. Ik ben een religieus mens en voel mij sterk verbonden met het christendom. Vanwege de rituelen en de liturgie past het katholieke geloof het beste bij mij en vanaf mei 2012 heb ik een jaar lang verschillende gesprekken over het geloof gevoerd met een pastoraal werker van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Samen lazen wij de zogeheten
Nieuwe Katechismus. De website van RKK omschrijft het boek als volgt: "In 1966 verscheen in opdracht van de Nederlandse bisschoppen de Nieuwe Katechismus, een geloofsboek waarin de door Vaticanum II gemoderniseerde kerkleer voor gewone gelovigen is uitgewerkt. Een katechismus is een boek waarin een overzicht wordt gegeven van de beginselen en voornaamste waarheden van de kerkleer."

De tijdgeest van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) of Vaticanum II is heel duidelijk terug te vinden in dit 'geloofsboek voor volwassenen'. Het gaf mij inzicht in de katholieke geloofsleer en het nodigde mij uit om mezelf telkens weer af te vragen, waar ik geraakt word door het geloof. Waar voel ik mij bij thuis? Welke overtuigingen of dogma's roepen weerstand op? Wat laat mij eigenlijk koud in wat ik lees? Ook in onze gesprekken voelde ik mij volkomen vrij om mijn eigen visie op geloof te ontwikkelen en te verhelderen wat daaraan waardevol is in mijn leven. Zo groeide ik langzamerhand toe naar doop en opname in de katholieke kerk: een beweging die volkomen tegengesteld is aan de huidige tijdgeest. De huidige katholieke kerkleiding geeft in mijn ogen helaas regelmatig alle aanleiding om de kerk de rug toe te keren, maar toch heb ik de stap gezet en ben ik op 19 april 2014
gedoopt in de kapel van het Dominicanenklooster in Huissen.