Thuismonnik

Op zoek naar de monnik in mijzelf

Stilte


Stilte is belangrijk. Zelfs onze overheid vond dat op een gegeven moment, want zij besloot stiltegebieden in te (laten) richten. Helaas is ons land zo rumoerig en vol met treinen, autowegen, vliegtuigen en landbouwvoertuigen, dat je echte stilte buiten niet meer tegenkomt. Het gaat wezenlijk om de innerlijke stilte, het verdwijnen van het lawaai van gevoelens en gedachten, maar uiterlijke stilte kan daarbij wel helpen. En daarvoor moet je in Nederland binnen (dikke) kloostermuren zijn. Daar wonen ook de experts op stiltegebied: kloosterlingen (mannen en vrouwen). Zij kunnen uit ervaring vertellen wie je tegenkomt in een stil innerlijk en waarom dat zo waardevol is. Je kunt daarover in gesprek in een klooster. En je vindt hun getuigenissen in boeken met titels als 
In de Stilte hoor je méér (Koen De Meester) of De grote stilte (Miek Pot) en in films zoals Into Great Silence over de Kartuizers in La Grande Chartreuse bij Grenoble of No Greater Love over de karmelietessen van Notting Hill in Londen. Eén van de zusters uit Notting Hill verwoordde het heel mooi als volgt: "Silence is full of life and expectancy".

Het belang van stilte is, dat je gevonden kan worden. Gevonden door antwoorden op vragen waar je mee zit. Of nog dieper in de stilte: gevonden worden door telkens nieuwe vragen, gevonden worden door God zelf. Marcel Derkse in zijn boek 
Uit vrije wil, oude wegen voor nieuw leven zegt: "Dat stil worden om gevonden te kunnen worden is essentieel. Te vaak is het zo dat wij in ons denken al mogelijke antwoorden verzinnen. Door al het lawaai dat wij voortbrengen, gaat de fluistering van het antwoord ongehoord aan ons voorbij. Het Zelf of God schreeuwt niet. Eeuwigheid schreeuwt nooit, dan zou zij zich tijdelijk maken." In de stilte kom je jezelf tegen met alle mooie en lelijke kanten van jezelf. En je kunt er God tegenkomen, als je maar stil genoeg wordt en je openstelt. Omdat stilte zo voedend is, zoek ik haar op in kloosters, maar houd ik ook met enige regelmaat thuis een stiltedag: 24 uur stil in benedictijns ritme.

Op een gewone dag volg ik een dagritme met drie of vier bezinningsmomenten, maar tijdens een stiltedag hanteer ik de oorspronkelijke acht momenten van Benedictus. 
“Zoals de profeet zegt: ‘Zevenmaal daags heb ik U lof gezongen’. Dat heilige getal zeven maken we vol als we bij lauden, priem, terts, sext, none, vespers en completen de taken van onze dienst volbrengen. Want over deze dagelijkse uren zei hij: ‘Zevenmaal daags heb ik U lof gezongen’. En over het nachtofficie zegt dezelfde profeet: ‘Middenin de nacht stond ik op om u te verheerlijken.’ De manier waarop ik zo'n dag indeel heb ik beschreven in een boekje (titel: Getijdendag), aangevuld met achtergrondinformatie. Ik heb het boekje speciaal voor de iPad vormgegeven. Als je in de iTunes-store mijn naam intikt (Pouwel Woldendorp), dan vind je het wel. Het is gratis en als je het downloadt dan verschijnt het op de boekenplank in iBooks. Gun jezelf, net als ik, de weldaad van af en toe een dag in volledige stilte in een totaal ander ritme dan gebruikelijk.